2020. March 31. Tuesday
2020. március 31. kedd
 | Oldaltérkép

ETK Elektronikus Képzési KözpontETK Önkormányzati Klub
news menu leftnews menu right
Főoldal Szolgáltatásaink Önkormányzati belső kontrollrendszerek fejlesztése

Önkormányzati belső kontrollrendszerek fejlesztése

Nyomtatás E-mail

Mintegy 10 éve, a 2004-től az Európai Unióba lépés feltételeinek biztosítására került előtérbe a nemzetközi normáknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kialakítása. Ennek alapjait a 193/2003 (11.26.) Korm. rendelet (ber) teremtette meg. 2010. évtől kezdve az ellenőrzési tevékenység már szélesebb dimenzióba került: a hangsúly a belső kontrollrendszerek fejlesztésére, a vezetői elszámoltathatóságra helyeződött át – amint a 2003-ban alkotott kormányrendelet helyébe lépő 370/2011. (12.31.) Korm. rendelet. (bkr) is mutatja. Az egyre részletesebb és gyakran változó szabályozások, az egyre szigorodó elvárások megfelelő kereteket adtak a szakmai munkának, ugyanakkor a szűk pénzügyi és emberi kapacitások, sokszor a megfelelő ismeret és gyakorlat hiánya azonban a szektor egészében csak részeredményeket hozott.


Az önkormányzatok kontroll rendszerének fejlesztése kiemelt feladat. A helyi szabályozottság mai állapota gyakran akadályozza a felelős gazdálkodást is, ahogy arra az Állami Számvevőszék vizsgálati megállapításai gyakran rámutattak. Ugyanakkor a szükséges korrekciókra az önkormányzatoknak sok esetben nincsenek megfelelő kapacitásaik.


A kontrollrendszerek működtetésénél az elmúlt években egyre inkább előtérbe kerül a személyi, vezetői elszámoltathatóság és felelősség kérdése, beleértve a büntetőjogi felelősséget is. A költségvetési szervek vezetőinek évről évre nyilatkozatban részletes, számon kérhető szabályozás mellett számot kell adniuk a kontrollrendszerek megfelelő működéséről. Az Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató a vezetői nyilatkozat kitöltéséhez a kontrollrendszerek valamennyi elemének szabályozott működésére kitér, és hasonló szellemben folytatja vizsgálatait az Állami Számvevőszék is.


A belső kontrollrendszerek külső értékelése jelentős támogatást nyújthat az önkormányzatok és intézményeik szabályszerű működésének megvalósításához. A külső értékelés a vezetői nyilatkozatban foglaltakat is áttekinti, amely megalapozhatja a felelős vezetői döntéseket a nyilatkozat aláírásáról, avagy a szükséges korrekciók elvégeztetéséről. A külső értékelési elvárások a korábbi jogszabályokban, a nemzetközi normákban, de a jelenlegi belső ellenőrzési kézikönyv mintában is megjelentek.
Tagszervezeteinek támogatására a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) megállapodást kötött Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezetével (BEMSZ) az önkormányzatok kontroll rendszere fejlesztésének szakmailag megalapozott és költséghatékony támogatására. Az értékelések lehetőséget nyújtanak a hibák kijavítására még a hatósági ellenőrzések előtt, a minták pedig segítséget nyújtanak a szabálykövető és eredményes tevékenységhez.

A belső ellenőrzés hivatalos hazai szakmai szervezete, a BEMSZ szerződött partnerét, az ETK Szolgáltató zRt.-t bízta meg az értékelések elvégzésével, amely rendelkezik mindazokkal a jogosítványokkal, tapasztalatokkal, referenciákkal, amelyekkel az értékelési munka megbízhatóan és költséghatékonyan elvégezhető, és a BEMSZ elnökségének irányelvei szerint jár el. Tevékenységét - a TÖOSZ gyakorlatához hasonlóan - a tagoknak ajánlott kedvezményes szolgáltatásként végzi.

Az ajánlott szakmai értékelés tartalma:


- Szabályzatok ellenőrzése: az útmutató és az ÁSZ kérdőívek elvárásai szerinti, valamint törvényi megfelelőség, teljesség, az egyes szabályzatok közötti, illetve belső konzisztencia vizsgálata, a hibák kimutatása, javítási módszertanok, a felelősségvállalási nyilatkozat esetlegesen megsértett pontjainak meghivatkozása.
- Folyamatleírások ellenőrzése: hibák, hiányosságok kimutatása, javítási módszertanok. Amennyiben folyamatleírások nem készültek, egy leírás mintaként szolgáló, a folyamatgazdával közösen történő elkészítése a helyszínen.
- Ellenőrzési nyomvonalak ellenőrzése: hibák, hiányosságok kimutatása, javítási módszertanok. Amennyiben ellenőrzési nyomvonalak nem készültek, egy nyomvonal mintaként szolgáló, a megbízóval közösen történő elkészítése a helyszínen.
- Összefoglaló értékelés, a megfelelőségek feltételes, vagy feltétel nélküli igazolása.

A TÖOSZ ajánlja az értékelési munkák elvégzését az ETK Szolgáltató zRt. itt letölthető ajánlata szerint. A vállalkozó jelentős mértékű javítási feladat esetén, felkérésre a kontroll rendszerek korrekcióját is elvégezi egyedi ajánlat alapján, annak elfogadását követően. A szerződéseket a tagönkormányzatok közvetlenül az ETK Szolgáltató zRt-vel kötik, az elérhetőségek és kontakt személyek az ajánlatban szerepelnek.