Általános felnőttképzési tájékoztató

Az ETK Szolgáltató zRt. által szervezett gyakorlati szemináriumok, alapképzés és kockázatmenedzsment képzés (a továbbiakban képzés) lebonyolításával kapcsolatban.

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az általunk szervezett képzések 2020. szeptember 1-ével a felnőttképzési törvény hatályaalá kerültek, ezért bejelentési kötelezettségünk keletkezett a felnőttképzési hatóság felé. A bejelentési kötelezettség az alábbi követelményekkel jár:

1. A felnőttképzésben résztvevő természetes személy és az ETK zRt. között felnőttképzési jogviszony jön létre.

A jogviszony létrejöttéről tájékoztatót küldünk annak érdekében, hogy Önök a jogviszony felnőttképzési szerződéses tartalmát megismerjék és tudomásul vegyék (a jogviszony létrejöttét a Felnőttképzőnek a hatóság felé az ellenőrzés során igazolnia kell). A jogviszony tartalmának elválaszthatatlan része az Önök, illetve a költségviselő által aláírt jelentkezési lap vagy a megrendelő.

2. A törvény szerint a Felnőttképző kezeli a képzésben résztvevő természetes személy azonosító adatait és a törvényben meghatározott további személyes adatait.

Ennek a követelménynek adatbekérő lap megküldésével teszünk eleget, amelyet kérjük, hogy kitöltve, a képzés megkezdése előtt küldjenek vissza (az adatbekérő lap World formátumú, ebben a formátumban kérjük kitölteni és visszaküldeni). Adataikat a GDPR előírásainak megfelelő Adatvédelmi tájékoztatónk szerint a felnőttképzési jogviszony létrejöttét követő 8. év utolsó napjáig kezeljük.

3. A Felnőttképzőnek a képzésben résztvevőt oktatási azonosító alapján kell nyilvántartani és a képzésekkel kapcsolatban bejelenteni.

Abban az esetben, ha Önöknek már van azonosító száma (korábbi bejelentett képzés alkalmával már kapott), azt kérjük feltüntetni az adatbekérő lapon. Amennyiben még nincs, természetes személyazonosító adataik alapján a Hatóság oktatási azonosítót képez az Önök számára.

4. A képzésről a résztvevő kérésére a Felnőttképző Tanúsítványt állít ki a Felnőttképzési Adatszolgáltató Rendszerben.

A Tanúsítványt kizárólag az Önök előzetes kérése alapján állítjuk ki a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben, amelyet elektronikusan vagy nyomtatott formában küldünk meg. (a Tanúsítvány tartalma nem több mint egy részvételi igazolás, amit kérésükre eddig is kiállítottunk, és a továbbiakban is megteszünk).