Minőségpolitikánk

  1. Az elvárt minőség ellenőrzése, szabályozása, biztosítása és irányítása a vezetés feladata és felelőssége, amely tevékenysége összhangban áll a kialakított szervezeti kultúrával, a társaság működésének elveivel, az intézmény képzési céljaival.
  2. Valamennyi munkatársunk magáénak vallja a szervezet minőségpolitikáját, is­meri a minőségirányítási rendszer alapvető célját, felépítését, meg­való­sí­tásának módszereit és elkötelezettek a szakmai követelmények teljesítése, a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt. Felelősséggel tartoznak a minőségpolitika megvalósításáért, a minőségi célkitűzések teljesítéséért, a minőséget befolyásoló tevékenységek előírásoknak megfelelő végrehajtásáért.
  3. Munkatársaink, oktatóink minőség iránti elkötelezettségét a minőségjavító tevékenység irányításában vállalt tudatos szerepük hitelesíti. Aktív szerepet vállalnak a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztésében, amelynek során figyelembe veszik a felnőttképzésben részt vevők igényeit, kielégítésük szükségességét és módját.
  4. Minőségcélok és indikátorok meg­határozásával, valamint rendszeres felülvizsgálatával és az önértékelési rendszerünk eredményeinek visszacsatolásával folyamatosan figyelemmel kísérjük a minőségpolitika megvalósítását.
  5. Munkatársainkkal, oktatóinkkal tudatosítjuk, hogy a saját munkaterületükön tegyenek meg mindent a szolgáltatói műve­letek betartására, hogy magas színvonalon, kiváló minőségű szolgáltatásokat nyújtsunk a képzéseken részt vevők igényeinek megfelelően. A megfelelő minőség elérése érdekében folyamatosan biztosítjuk munkatársaink és oktatóink szakmai továbbfejlődésének lehetőségét.
  6. Segítséget nyújtunk a képzésben résztvevőknek igényeik, szükségleteik és elképzeléseik meg­tervezésében, felmérésében és a legjobb megoldás kiválasztásában.
  7. Értékelési rendszerünk részeként mérjük megelégedettségüket felnőttképzési tevékenységünk vonatkozásában, amelynek eredményeit felhasználjuk minőségbiztosítási rendszerünk folyamatos fejlesztéséhez.
Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: B/2020/005777