Gyakorlati Szeminárium

Értékvesztés, céltartalék képzés

Dr. Szücs Tamás

egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem
2023. Április 13.
09:00 - 13:00
Ágazat: Pénzügyi intézmények, biztosítók

Tematika

Az új standard bevezetése (IFRS9) utáni tapasztalatok, illetve a pandémia időszaka alatt különböző szabályozási korlátok jelentősen alakították a pénzügyi vállalkozások értékvesztési és céltartalékképzési gyakorlatát. Milyen elvek mentén célszerű felülvizsgálni a megképzett értékvesztést, illetve céltartalékot? Milyen tapasztalat jellemzi a hazai és nemzetközi bankokat a vírushelyzet kezelésére az értékvesztés és céltartalékképzés terén? Hogyan kezelte a moratóriumot az értékvesztés képzés?

Az előadóról

Szücs Tamás Végzettség: Jogi szakokleves közgazda

Jelenlegi munkahely:
1998-tól Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pénzügy és Számvitel Intézet

Foglalkozás, beosztás, tudományos fokozat:
1990 – 1993 Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdász diploma (B.A.)
1992-1993 Számviteli specializáció (Mérlegképes igazolás)
1993 – 1995 Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, Közgazdaságtudományi kar, Pénzügy szakirány, Diploma: Okleveles Közgazda (M.Sc.)
1993-1995 Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, Állami- és Jogtudományi Kar, Jogi Szakokleveles Közgazda
1995-1998 Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdálkodási Ph.D.
1998 Okleveles könyvvizsgáló képesítés
2008 Ph.D. fokozat megszerzése

Oktatott tárgyak:
Vezetői számvitel, Elemzés-Ellenőrzés, IFRS konszolidáció, IFRS értékelés és megjelenési sajátosságai, Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok, Nemzetközi számviteli rendszerek, Hitelintézeti számvitel, Számvitel-adózás digitális környezetben, Pénzügyi számvitel

Az elmúlt évek szakmai, tudományos munkássága:
OTKA, T 034627. számú kutatási projekt 2001-2004.
Integrált irányítási és információs rendszerek fejlesztése az élelmiszergazdaságban Kutatásvezető: Dr. Hanyecz Lajos

Záró tanulmányok:
A magyar agrárvállalkozások költség-elszámolási gyakorlata
A költségszámítás fejleszthetősége a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásoknál
Komplex dél-dunántúli regionális versenyképességi kutatás, ROP-3.3.1.-2004-10- 0006/33, számviteli és adózási terület kutatási tevékenységének vezetése, 2004-2006.

Az eddigi tudományos-szakmai élet legfontosabb publikációi
GATTolunk vagy mattolunk, avagy az agrártámogatások kálváriája. MTA Regionális Intézményének konferenciája, Győr, 1996;
Számvitel I-II. (oktatási anyag) PRMKK és a Nyitott Szakképzési Közalapítvány, Pécs, 1998, 198.p. Egy barázdás sem… , a földpiac jellemzői különös tekintettel Magyarországra. Marketing Menedzsment, 1999. II. szám, 29.-33.
Le caratteristiche del mercato dei terreni con particolar riguardo alla situazione in Ungheria (A magyar földpiac sajátosságai az EU tükrében). Comune di Torrice – Editore, 1999, 31 p.
Számviteli Példatár I., Társszerző: Takács András, Krónika Könyvkiadó, Pécs, 2003.
Az új Számviteli törvény. (Szerzőtárs: Dr. Himber Péter) Fórum-Média Kiadó, Budapest, 2000, 1.-521. p.
Not a Furrow… The Characteristics of Land Markets with Special Reference to Hungary, The Significance of the Last Decade, University of Pécs, Faculty of Business & Economics, Pécs, 2000, 306.-319. p.
Pénzügyi számvitel I., (Szerzőtársak: Budai E., Beke J., Papp L., Fehér M.) PTE Egyetemi Kiadó 2000, 105.-215. p., 383.-417. p.
A múltbeli gondolkodásból a jövőbe való tekintés. Controlling hírlevél. 2003. november. Fórum-Média Kiadó. Budapest, 1-12 p.
Activity Based Costing/Management. Controlling hírlevél. 2003. december, Fórum- Média Kiadó. Budapest, 1- 12 p.
A magyar agrárvállalkozások költség-elszámolási gyakorlata. Controlling hírlevél. 2004. március. Fórum-Média Kiadó. Budapest, 1- 12 p.
A föld nemzetközi jogi szabályozásának tapasztalati. Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Kara, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Évkönyv 2004-2005. I. kötet. 168-175. p.
Költségkalkuláció és fedezetelemzés. Controlling hírlevél. 2005. január. Fórum-Média Kiadó. Budapest, 1- 12 p.
Pénzügyi számvitel II., Társszerző: Takács András. Oktatási segédanyag, Pécs, 2005.
Alkalmazott számvitel, Oktatási segédanyag, Pécs, 2006.
A földdel kapcsolatos jogi szabályozás nemzetközi tapasztalat. XLVIII. Georgikon Napok, Agrárgazdaság, vidék, régiók – multifunkcionális feladatok és lehetőségek. 2006. I. kötet. 56. p., teljes anyag CD-n
Adózási ismeretek, HEFOP 3.5.1. keretében. Pécsi Regionális Képző Központ. 2007. 1-159 pp
Számviteli ismeretek, HEFOP 3.5.1. keretében Pécsi Regionális Képző Központ. 2007. 1-160 pp
Földreformok a világban és nálunk. Gazdálkodás. 2007. 5. szám
Számvitel 2007/2008. (Szerzőtárs: Dr. Himber Péter) Fórum-Média Kiadó, Budapest, 2008, 1.-350. p.
Pénzügyi Számvitel (Társszerző: Takács András): Pécs, 2008. 1-265 p
Decentralizáció és költségközpontok. Controlling hírlevél. 2009. február. Fórum- Média Kiadó. Budapest, 1- 12 p.
Számvitel a gyakorlatban – Praktikus üzleti útmutató, (Társszerző: Botka Erika, Bonácz Zsolt, Gáspárné Dr. Szokol Márta, Dr. Himber Péter), 2012.
Pénzügyi Számvitel (Társszerző: Dr. Takács András): Pécs, 2016. 1-303p
Hírnév-menedzsment (Társszerző: Dr. Szeles Péter, Varga Zsolt), Révai Digitális Kiadó Kft, 2014. 67-83. o. 185-226. o
A transzferárazás új megközelítése, 2016. szeptember, E-Controlling hírlevél, Fórum-Média Kiadó, Budapest, 1- 8 p
Abszorpciós költségelszámolás, 2016. október, E-Controlling hírlevél, Fórum-Média Kiadó, Budapest, 1- 8 p
Közös költségek felosztása költségviselőkre – kapcsolt- és ikertermék költségszámítás, 2016. november, E-Controlling hírlevél, Fórum-Média Kiadó, Budapest, 1- 8 p
Fizikai infrastruktúra megújításával kapcsolatos döntések háttere, 2016. december, E-Controlling hírlevél, Fórum-Média Kiadó, Budapest, 1- 8 p
A termőföld jogi szabályozásának nemzetközi gyakorlata, Saarbrücken, Németország : GlobeEdit (2017) , 216 p.
How Fair Value Regained Its Importance after the Crisis: Empirical Evidence from the European Banking Sector. International Research Journal of Finance and Economics. ISSN 1450-2887 Issue 163 September, 2017 (Szerzőtárs: Takács András)
A valós értékelés szerepe és mérése a hazai hitelintézeti szektorban. Hitelintézeti Szemle, 16. évf. 3. szám, 2017. szeptember, 51–73. o. (Szerzőtárs: Ulbert József)
A valós értékelés tőkepiaci értékítéletre gyakorolt hatása európai nagybankok részvényeinél. Szigma 2018. 3-4. szám
A jövedelemminőség mérése és befolyásoló tényezői az európai pénzügyi szektorban. (Szerzőtárs: Takács András, Kehl, Dániel). Vezetéstudomány – Budapest Management Review, 50 (4). pp. 2-10. 2019.
The negative effects of interest cuts on earnings quality – empirical evidence from the European banking sector (Szerzőtárs: Takács András), In: Jurica, Šimurina; Ivana, Načinović Braje; Ivana, Pavić Abstracts of FEB Zagreb 10th
International Odyssey Conference on Economics and Business Zagreb, Horvátország : Faculty of Economics and Business, University of Zagreb (2019) 77 p. pp. 41-41. , 1 p.
The effect of decreasing interest rates on European banks’ earnings quality, (Szerzőtárs: Takács András), BANKS AND BANK SYSTEMS 14 : 2 pp. 174-180. , 7 p. (2019)
Az IFRS 9 szerinti értékvesztésképzés hatása az európai bankok megítélésére (Szerzőtárs: Márkus Gábor), GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY 7: 3 pp. 330-357., 28 p. (2020)
The effect of fair valuation on banks’ earnings quality: empirical evidence from developed and emerging European countries (Szerzőtársak: Takács, András, Kehl, Daniel, Fodor, Andrew), HELIYON 6 : 12 Paper: e05659 , 7 p. (2020)