Gyakorlati szemináriumok

Új témákkal, új és már ismert előadókkal találkozhatnak a 2021. évi ETK – BEMSZ oktatási programban. A foglalkozásokat a járványhelyzettől, illetve az egyes témáktól függően tanteremben vagy online módon bonyolítjuk le. A programot az év során bővítjük, tervezünk angol nyelvű képzéseket is.

Az előző évekhez képest nagyobb arányban szeretnénk megvitatni a résztvevőkkel a legjobb gyakorlatokat ágazatoktól függetlenül, de továbbra is lesznek pénzintézeti, vállalati és közigazgatási specialitásokat feldolgozó programok is.

Az év során további új előadásokkal frissítjük a programsorozatot, melyekről értesülhet Hírleveleinkből.

2021. évi gyakorlati szemináriumok

Következő szemináriumok

Időpont
Téma, programvezető
Ajánlás

Társaságunk belső ellenőri képzései – alapképzés, kockázatmenedzsment képzés és a gyakorlati szemináriumok – a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó, bejelentésköteles képzések. Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005777 

Lezajlott szemináriumok

Időpont
Téma, programvezető
Ajánlás
Január 21.

9.00 – 13.00

Az informatikai rendszer védelméről szóló MNB ajánlások

Szegfű László osztályvezető, MNB

Az MNB ajánlások hatása az informatikai operáció és információbiztonsági kontrollok kialakítására a magyar pénzügyi szektorban

Szöllősi Zoltán szenior menedzser, Deloitte Magyarország​​

Pénzügyi intézmények, biztosítók
Január 26.

9.00 – 13.00

Online kommunikáció. Prezentáció online környezetben. Az előadói készség komplex fejlesztése: Információgyűjtés, tervezés, struktúra, vizualizáció, előadástechnika, hang. Csoportmunka, interjúk online környezetben

Dr. Németh Zoltán, dr.Prezi​

Ágazatfüggetlen
Január 28.

9.00 – 13.00

A belső kontrollrendszer fejlesztése a köztulajdonú vállalatoknál. Megfelelés a 339-es kormányrendeletnek. Megvalósítás - az iránymutatás és a gyakorlat elemzése. A belső ellenőrzési funkció kialakításnak és működtetésének gyakorlati kérdései.

Dr. Janza Péter belső ellenőrzési vezető, Budapest Főpolgármesteri Hivatal

Dr. Malatinszky Janka igazgató, MVM belső ellenőrzési igazgatóság

Közigazgatás, köztulajdonú vállalatok
Február 11.

9.00 – 13.00

A beszerzések ellenőrzése. A beszerzési folyamat átvilágítása, igényfelmérés, tervezés, ajánlatkérés, megvalósítás. nyomonkövetés. Szerződések ellenőrzése. Beszállítók kiválasztása. Szerződések jóváhagyása.

Pikó Tibor, CIA, ACCA, belső ellenőrzés menedzser PwC

Lakos György, CISA, folyamatbányászat és analízis menedzser PwC

dr. Vincze Miklós, LL.M. kockázatkezelés és compliance menedzser PwC

Ágazatfüggetlen
Február 15.

9.00 – 13.00

Vizsgálatok az üzletmenetfolytonosság területén. Üzletmenetfolytonossági terv. Krízismenedzsment, felkészülés krízishelyzetekre.

Dr. Locher Barbara vezető audit szakértő, MVM

Ágazatfüggetlen
Február 25.

9.00 – 13.00

Kötelező rendszeres (éves) auditok az MNB elvárásai szerint

Dr. Győrök Katalin LL.M

Pénzügyi intézmények, biztosítók
Március 2.

9.00 – 13.00

A belső kontrollrendszer értékelése. Önértékelés. A kontrollok tesztelése. A kontrollok költségeinek elemzése.

 PwC Magyarország szakértője

Vállalatok
Március 23.

9.00 – 13.00

GDPR után: Adatvédelmi keretrendszerek működtetése IT biztonsági szempontból

Kiss Dániel, KPMG

Ágazatfüggetlen
Március 30.

9.00 – 13.00

Ki őrzi az őrzőket? A belső ellenőrzés minőségbiztosítása, felkészülés a külső minőségértékelésre. Az értékelés alapelvei, jellemző hibák, jó gyakorlatok

Dr. Gajdos Márton partner, ABT Hungária

Ágazatfüggetlen
Április 13.

9.00 – 13.00

Treasury funkciók ellenőrzése. Likviditáskezelés, forrásbevonás és kapcsolódó piaci kockázatkezelési folyamatok auditja

Faragó Attila belső ellenőrzési vezető, MFB

Pénzügyi intézmények
Április 20.

9.00 – 13.00

Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése. Kockázatkezelés a gyakorlatban

Csákvári Péter és Miskolczi Tamás

Közigazgatás, köztulajdonú vállalatok
Április 27.

9.00 – 13.00

Visszaélési kockázatok kezelése a közszférában és a köztulajdonban álló vállalatoknál. Korrupciós kockázatok felmérése, kezelése, nyomon követése. Praktikák, legjobb gyakorlatok. Együttműködés az integritás és a megfelelési tanácsadóval.

Dr. Farkas Ádám, szenior menedzser, Ernst & Young

Közigazgatás, köztulajdonú vállalatok
Március 11.

9.00 – 13.00

COVID kockázatok. A belső ellenőrzési tevékenység átalakulása a pandémia első évét követően.

Barna Piroska, Erste Bank

Pénzügyi intézmények, biztosítók
Május 11.

9.00 – 13.00

Vizsgálatok az üzletmenetfolytonosság területén. Katasztrófaelhárítási terv. Krízismenedzsment, felkészülés krízishelyzetekre.

Rónaszéki Péter, FORTIX

Pénzügyi intézmények, biztosítók
Május 18.

9.00 – 13.00

Eredményesség és fenntarthatóság. Belső etikai sztenderdek és eljárások. Kockázatok és a reputáció (2 etika CPE pont)

Doszpod Dénes, RiGoCon Kft.

Whistleblowing - közérdekű bejelentés. A bejelentővonal megvalósítása, a bejelentők védelme. Uniós és hazai szabályozások. Bejelentéskezelés, jó gyakorlatok.

Biró Ferenc partner, PWC

Ágazatfüggetlen
Június 2.

9.00 – 13.00

A fenyegetések új generációja – a cyber-biztonság auditálása. Cyber Security érettség vizsgálata – módszertan, eszközök, kockázatok, megoldások.

Szöllősi Zoltán szenior menedzser, Deloitte Magyarország

Ágazatfüggetlen
Szeptember 30.

9.00 – 13.00

Kötelezettségvállalások, a kötelezettségvállalási folyamat ellenőrzése – szabályozottság, kontrollok, ellenőrzési eljárások. A beszerzési folyamat átvilágítás.

Borhy Gabriella, belső ellenőrzési vezető

Közigazgatás
Október 12.

9.00 – 13.00

Mintavételezési eljárások – statisztikai módszerek. Megbízható mintavétel kis elemszámú sokaságokból. A kockázat-kontroll mátrix: kontroll típusok és jellemzőik, összefüggéseik a mintavételezéssel.

 Diána Doumbouya, audit szakértő

Ágazatfüggetlen
Október 26.

9.00 – 13.00

Auditálás robot-környezetben – A folyamat-automatizálás IT biztonságtechnikai kihívásai

Rónaszéki Péter, Fortix Kft.

Ágazatfüggetlen
November 4.

9.00 – 13.00

Beruházások ellenőrzése. Tervezés, ajánlatkérés, szerződéskötés, megvalósítás, nyomonkövetés. Elszámolások. Megtérülés számítások vizsgálat, terv-tény számok összevetése. Programvezető: György Adél Virág, Deloittece Magyarország

György Adél Virág, Deloitte Magyarország

Vállalatok
November 9.

9.00 – 13.00

A hitelezési szabályrendszer ellenőrzése, hitelbírálati folyamatok ellenőrzése, hitelmonitoring. Késedelmes hitelek és a behajtási tevékenység.

Hoós János partner, Ernst & Young

Pénzügyi intézmények
November 16.

9.00 – 13.00

Stakeholder nyelvtanfolyam: jelentés- és beszámolókészítés a vezető testületek számára, vizsgálati megállapítások és javaslatok megfogalmazása, súlyozása. A vezetői összefoglaló. Jellemző hibák és jó gyakorlatok.

Dr. Gajdos Márton partner, ABT Hungária

Ágazatfüggetlen
November 18.

9.00 – 13.00

Informatikai biztonsági dokumentumok kialakítása és törvényi megfelelősége; hozzáférési jogosultságok kialakítása és ellenőrzése. Katasztrófa-elhárítási terv, forgatókönyvek a kritikus fontosságú folyamatok és informatikai rendszerelemek visszaállítására; mentési eljárások szabályozása; biztonságos távoli munkavégzés kialakítása. IT biztonsági incidenskezelés.

Szentgáli Gergely információbiztonsági szakértő, Obex Consulting

Ágazatfüggetlen
November 23.

9.00 – 13.00

Adatelemzés beépülése a vizsgálati folyamatba. Adatelemzési technikák. Szokatlan tranzakciók keresése. Big data elemzések. Adathibák azonosítása, a kontrollok működésének ellenőrzése.

Dr. Farkas Ádám szenior menedzser, Ernst & Young

Ágazatfüggetlen
December 1.

9.00 – 13.00

Vizsgálatok az üzletmenetfolytonosság területén. Üzletmenetfolytonossági terv. Krízismenedzsment, felkészülés krízishelyzetekre.

Dr. Locher Barbara vezető audit szakértő, MVM

ELMARAD új időpont 2022. február 15.

Ágazatfüggetlen
December 2.

9.00 – 13.00

KPI, teljesítménymutatók, a teljesítmény-ellenőrzés gyakorlata

 Geiszlinger Árpád, Head of Audit Operations, Vodafone UK

Vállalatok